fbpx

Beelddenken als kracht

Zet je superpower in

Superpower Beelddenken

Superpower beelddenken

Jouw kind laat kenmerken van beelddenken zien: Heeft o.a. moeite met het automatiseren van sommen (optel-, aftreksommen, tafels en deelsommen), heeft veel structuur nodig en onthoudt gesproken tekst minder goed dan beelden. Lesstof wordt steeds herhaald, maar het lijkt niet te blijven hangen. Jouw kind voelt zich anders en niet begrepen door de omgeving. De lesstof sluit niet aan bij de manier van leren en denken van jouw kind.

Bij de superpower beelddenken hoort het krachtfiguur de giraf. Deze is intelligent, ziet de toekomst, bereikt het onbereikbare en heeft een goede intuïtie. Door onze beelddenktraining leert jouw kind deze kenmerken in te zetten, zodat de kracht van beelddenken volledig wordt benut. Jouw kind leert de lesstof omzetten naar een manier die wel werkt, waardoor het leren op school weer leuk wordt.

3 Stappen van beelddenken naar weer een blij kind

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken: vanuit het geheel naar de losse onderdelen. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Ze denken vooral ruimtelijk.

Beelddenken inzetten als kracht

Veel beelddenkers worden niet als zodanig herkend en zo ontstaan er vaak leer- en/of gedragsproblemen. In onze beelddenktraining leert jouw kind het talige onderwijs omzetten naar een manier die wel werkt. Zo kan het beeldenken inzetten als kracht.

Weer een blij kind

Jouw kind kan weer trots zijn op zichzelf. Het heeft vaardigheden ontwikkeld om beelddenken in te zetten als kracht en ziet de toekomst weer positief in. Jouw kind is weer een blij kind.

Training beelddenken

Wij bieden verschillende trainingen voor beelddenken aan, want niet ieder kind heeft dezelfde begeleiding nodig. Wij zijn erg flexibel in hoe wij onze trainingen aanbieden. Zo kun je kiezen uit de volgende trainingen:

  • Online: zonder hulp van de coach
  • Combinatie: training op locatie (5 sessies) én training online via skype
  • Bij ons op locatie: jouw kind wordt volledig begeleid door de coach

    Na een enorme zoektocht naar passende ondersteuning zijn we bij Monique van Lessons4you uitgekomen. Mijn dochter wilde in groep 3 niet meer naar school. Ze kreeg door dat ze anders leerde dan haar leeftijdsgenootjes. Belangrijk was dat haar zelfvertrouwen goed bleef en dat ze juist in haar kracht werd gezet. Die kracht is dat mijn dochter heel sterk in beelden denkt. Monique laat perfect de lesstof aansluiten op de beelddenk gedachte van mijn dochter. Sinds ze bij Monique is, zien we dat ze een echte sprong heeft gemaakt op school. Maar niet alleen wij als ouders zochten handvatten om onze dochter te helpen maar ook de school. Nadat school in contact is gekomen met Monique en het beelddenken hebben ook de docenten zich laten trainen in de beelddenk techniek door Monique. Hierdoor begrijpen wij als ouders, maar ook de docenten, veel beter hoe we onze dochter als beelddenker kunnen ondersteunen. Op school wordt beeldenken nu steeds meer geïntegreerd in de manier waarop lesstof wordt aangeboden. Dit omdat de school ervaart dat veel kinderen hier profijt van hebben. Ik hoop dat meer kinderen dit mogen ervaren.

    Judith van Brussel