Beelddenken als kracht

Zet je superpower in

Weer een blij kind dankzij onze beelddenktraining

Wij hebben de oplossing voor jouw kind!

Je wilt toch niet dat jouw kind:

  • Zich nog langer onbegrepen voelt
  • Onvoldoendes haalt op school, omdat de lesstof niet aansluit
  • Weinig zelfvertrouwen heeft en een laag zelfbeeld

Onze beelddenktraining brengt hier verandering in. Jouw kind:

  • Leert het talige onderwijs beter begrijpen en kan alle lesstof visueel opslaan
  • Ontdekt hoe het bij elk vak op school, het beelddenkbrein kan inzetten
  • Krijgt plezier in het leren en gaat weer graag naar school
  • Heeft meer zelfvertrouwen en ontwikkelt een positief zelfbeeld
  • Ziet de toekomst weer positief in

Wil jij ook weer een blij kind?

Google-5-sterren Weer een blij kind

Na een enorme zoektocht naar passende ondersteuning zijn we bij Monique van Lessons4you uitgekomen. Mijn dochter wilde in groep 3 niet meer naar school. Ze kreeg door dat ze anders leerde dan haar leeftijdsgenootjes. Belangrijk was dat haar zelfvertrouwen goed bleef en dat ze juist in haar kracht werd gezet. Die kracht is dat mijn dochter heel sterk in beelden denkt. Monique laat perfect de lesstof aansluiten op de beelddenk gedachte van mijn dochter. Sinds ze bij Monique is, zien we dat ze een echte sprong heeft gemaakt op school. Maar niet alleen wij als ouders zochten handvatten om onze dochter te helpen maar ook de school. Nadat school in contact is gekomen met Monique en het beelddenken hebben ook de docenten zich laten trainen in de beelddenk techniek door Monique. Hierdoor begrijpen wij als ouders, maar ook de docenten, veel beter hoe we onze dochter als beelddenker kunnen ondersteunen. Op school wordt beeldenken nu steeds meer geïntegreerd in de manier waarop lesstof wordt aangeboden. Dit omdat de school ervaart dat veel kinderen hier profijt van hebben. Ik hoop dat meer kinderen dit mogen ervaren.

Judith van Brussel

Google-5-sterren Weer een blij kind

Twee van onze kinderen gaan naar Monique voor extra uitleg en vooral een andere manier van uitleggen van de stof die op school moeilijk voor ze is. Wij als ouders kunnen niets anders dan lof uitspreken over Monique en haar praktijk. Monique is enthousiasmerend, positief, kundig en heel lief voor de kinderen en ook naar ons als ouders. Ze ziet mogelijkheden en laat de kinderen vooral voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Een boost voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen, wat weer doorwerkt in hun schoolprestaties! Ze zitten lekker in hun vel en hebben al heel veel ontwikkeling doorgemaakt.

Marieke v.d. Kooij

Google-5-sterren Weer een blij kind

Sinds oktober 2019 is onze zoon Joost bij Monique voor huiswerkbegeleiding. Voordat hij bij Monique startte, was hij in zijn eentje aan het worstelen met taal en spelling. Dat was wel een gedoe. Met de professionele inzet van Monique heeft hij grip gekregen op de chaos in zijn hoofd. Hij heeft geleerd en mogen ervaren dat hij verre van dom is. Dat alles is te leren, bij te schaven. Zijn zelfvertrouwen is gegroeid. Joost vindt de huiswerkbegeleiding fijn, omdat er een ontspannen, vrolijke sfeer is, duidelijke uitleg, en hij wordt continue gemotiveerd door Monique. De lesstof wordt gevarieerd aangeboden: van een officieel dictee tot en met in spelvorm de les. Ook worden de Cito’s samen voorbereid en getraind. Dit helpt Joost. Bij de start van de corona-tijd heeft Monique zich feilloos aangepast en de lessen digitaal aangeboden, deze wijze van lesgeven is niet ten koste gegaan van de kwaliteit. Naar ons als ouders toe is Monique helder in de communicatie, professioneel, vriendelijk en flexibel. Dat bevalt ons prima!

Karin van Veldhoven

Superpower Beelddenken

Superpower beelddenken

Jouw kind laat kenmerken van beelddenken zien: Heeft o.a. moeite met het automatiseren van sommen (optel-, aftreksommen, tafels en deelsommen), heeft veel structuur nodig en onthoudt gesproken tekst minder goed dan beelden. Lesstof wordt steeds herhaald, maar het lijkt niet te blijven hangen. Jouw kind voelt zich anders en niet begrepen door de omgeving. De lesstof sluit niet aan bij de manier van leren en denken van jouw kind.

Bij de superpower beelddenken hoort het krachtfiguur de giraf. Deze is intelligent, ziet de toekomst, bereikt het onbereikbare en heeft een goede intuïtie. Door onze beelddenktraining leert jouw kind deze kenmerken in te zetten, zodat de kracht van beelddenken volledig wordt benut. Jouw kind leert de lesstof omzetten naar een manier die wel werkt, waardoor het leren op school weer leuk wordt.

3 Stappen van beelddenken naar weer een blij kind

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken: vanuit het geheel naar de losse onderdelen. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Ze denken vooral ruimtelijk.

Beelddenken inzetten als kracht

Veel beelddenkers worden niet als zodanig herkend en zo ontstaan er vaak leer- en/of gedragsproblemen. In onze beelddenktraining leert jouw kind het talige onderwijs omzetten naar een manier die wel werkt. Zo kan het beeldenken inzetten als kracht.

Weer een blij kind

Jouw kind kan weer trots zijn op zichzelf. Het heeft vaardigheden ontwikkeld om beelddenken in te zetten als kracht en ziet de toekomst weer positief in. Jouw kind is weer een blij kind.

Google-5-sterren Weer een blij kind

Monique heeft mijn dochter ontzettend goed geholpen afgelopen jaar. Zij heeft dyslexie en door de beelddenkmethode is mijn dochter een stuk zekerder geworden en zit ze veel beter in haar vel. Monique (Lessons4you) en haar methode zijn echt een aanrader wanneer je kind bijvoorbeeld dyslexie heeft. Monique bedankt!

Eva Nijssen

Google-5-sterren Weer een blij kind

Veel herkenning in een filmpje op de site van Lessons4you. Contact verloopt snel en is open en eerlijk. Onze zoon heeft de mooie kwaliteit beelddenker. Hier zijn we in de praktijk van Monique achter gekomen. Zowel onze zoon als wij worden hierin goed begeleid. Ook vaardigheden aanleren om goed naar de middelbare school te gaan wordt bij Lessons4you gedaan. We zijn hier enorm over te spreken en leren hier zelf ook veel van!

Roel